Sunday, December 14, 2014

ఈ జన్మ

మళ్ళీపుట్టిన నాకు మరుపన్నది వరమైనది
ఏ బాంధవ్యమూ వద్దు నీకు నీవే తోడన్నది!

అనిశ్చల అంతరంగమైతే ఉప్పెనై రోధిస్తుంది
మరల తనకితానే సర్దిచెప్పుకుని సాగుతుంది!

కోయిలనై కూయాలనుకుని కాకిలా అరిచింది
నవ్వుతున్న ప్రతి ముఖంలో సంతోషంలేదంది!

తనువుపై గాయాలు మార్పే మందు దొరికింది
మనసుగాయం మార్చమని మరణాన్నే కోరింది