Thursday, July 20, 2017

తెరచిన పుస్తకం

ఇదేం జీవిత ప్రయాణమో అర్థం కావడంలేదు
ఎవరైనా అర్థంకాని ఈ పొడుపుకధను విప్పండి 
అభీష్టాల్ని తీర్చే అభయం కోసమే అన్వేషణ
సాగరమన్ని స్వప్నాలున్నా కనులు బీడుబారినవి
ఇవేమి ఆశల అలలో తనలో నన్ను ముంచేస్తున్నవి 
ఇదేమి వెర్రితనమో ఇంతటి లగ్నమెందుకో తెలియదాయె
హ్రుదయం మాత్రం వెంపర్లాడుతుంది కోరికల కస్తూరికై
నింగి నుండి నేల వరకూ నా చేతులు చాచి ఉన్నాయి 
ఇది కలో నిజమో ఎవరైనా తేల్చి చెప్పండి
తెరచిన పుస్తకం చదివి బయట లోపల ఒకటని తేల్చండి..

Sunday, May 21, 2017

తీరని కలలు

మనసు కోరిన వాటిని కనులు దూరం చేసెనని 
ముక్కలైన కలలు చెప్పలేనంటూనే చెప్పేసాయి!

దరిచేరి దక్కని వాటిపైనే ప్రాకులాట అధికమని 
విరిగిన మనసే వివరించి వేదనతో ఓదార్పు కోరే!

అసలు ఆశించింది ఏమిటి చివరికి మిగిలిందేమని 
ఆవిరైన కన్నీరే అలసిన మనసుని ప్రశ్నించింది!

కోరికలు నింగిని తాకొచ్చి మరల దరి చేరలేనని
ప్రపంచాన్నే వెలివేసి ప్రాణం వదిలి గాలిలో కలిసె!  

Monday, February 6, 2017

తప్పెవరిదో?


నువ్వు మోసగాడివని తెలిసి భాధకాదు
నిన్ను మార్చాలని ప్రయత్నించిన వారు
ఓడిపోయారు అని తెలిసి దిగులంతా
కొంతుకోసి నీవు చెప్పంటున్నావు
మనసులోని మాటను విప్పమంటున్నావు
కనురెప్పలు తడిసి ముద్ద అయినాయి
మన మధ్య మాటలు అంతమైనాయి
తప్పెవరిదో తెలీదు కాలానిదా మారిన మనదా 
నిన్ను మరవడానికి కొంచెం వ్యవధి కావాలి
నీలా మోసంచేయాలంటే సమయం కావాలి!

Sunday, December 11, 2016

మమైకం

సంధ్యవేళ మామిడితోటలో 
చల్లని వెన్నెలకి చెట్టు క్రింద
ఆకుమాటు పిందెలు తడవ
ఆమని భళ్ళున వెల్లివిరియ 
ఎచ్చట నుండి వాలెనో గోరింక
చెట్టుకొమ్మల్లో ఊయల ఊగుతూ 
కుహూ రాగాలు కొంటెగా కూయ 
విన్న చిలుక పరవశంతో నవ్వ
గమ్మత్తుగా రెండు ఏకమాయె!  
  

Wednesday, August 24, 2016

తెలుపవా

తారల నడుమ తారగా నేనుంటా
చంద్రుడివై  వెన్నెల కురుపించవా 

ప్రియతమా పంతం పగ్గాలు వీడి..

నన్ను నీ ఒడిలో బంధించుకునవా

ప్రేమ మత్తులో ఉన్నాను ఒడిసిపట్టి

నిద్రపోబోతే  మేల్కొలిపి తీసుకెళ్ళవా

జీవితం అంతమైపోతుంటే ఓదార్చి..

ప్రేమకు అంతం లేదని చాటిచెప్పవా!

Thursday, June 23, 2016

వద్దు..

నేను తట్టుకోలేనంతగా ప్రేమించకు
నాకు అందనంత  దూరంగా నీవు ఉండకు
నువ్వు ప్రేమించలేనంత నిన్ను ప్రేమించానని
నీ ప్రేమని నాకు చెప్పడం మరువకు..

నేను లేని ఒంటరితనాన్ని ఊహించకు
నన్ను తలచి మౌనంగా రోధించకు
నా ప్రేమని నీవు మరిచే ప్రయత్నం చేస్తూ
నిన్ను మరువమని నన్ను శపించకు..

Sunday, April 3, 2016

వచ్చేయ్

సైగచేయగానే సన్నగా ఈలవేసి

సంబరంతో సరసానికి వచ్చేయి


మూగభాషలో భావాన్ని పసిగట్టి 

 
జాగుచేయబోకు జామురేతిరి 


తెల్లవారిందంటే మనకి మిగిలేది 


వెలుగుతో కలవని చీకటి చిరాకులే 


పలుకరించలేని పని పరాకులే...

Wednesday, December 23, 2015

అప్పుడు-ఇప్పుడు


నేనెరిగిన కార్యం కేవలం నీ అడుగు నీడలో నేను

అప్పుడు దగ్గరై దూరం, ఇప్పుడు దూరమే దూరం

ఈ నిరీక్షణలో నేను ఏమౌతానో అన్న చింతలేదు

అప్పటి ధ్యాసలో ఇప్పుడు శ్వాసపీలుస్తున్నా

కాలమిచ్చే తీర్పుకి పర్యవసానం ఏమౌనని భాధ

దూరమవలేక భాధప్పుడు, దూరమై వ్యధిప్పుడు

ఆశలేం అందనంతెత్తులో ఎక్కి కూర్చుని లేవు

ఆశలప్పు
డు అడియాశలే, ఇప్పుడదే బాటన్నాయి

Wednesday, November 11, 2015

నాకు తెలిసింది

నేనెరిగిన చర్య కేవలం నీ అడుగు నీడలో నేను
అప్పుడు దగ్గరై దూరం, ఇప్పుడు దూరమే దూరం
ఈ నిరీక్షణలో నేను ఏమౌతానో అన్న చింతలేదు
అప్పుడున్న ధ్యాసలోనే ఇప్పుడు శ్వాసపీలుస్తున్నా!

కాలం ఇచ్చే తీర్పుకి పర్యవసానం ఏమౌనని భాధ
దూరమవలేక భాధప్పుడు, ఇప్పుడు దూరమై వ్యధ
నా ఆశలేం అందనంతెత్తులో ఎక్కి కూర్చుని లేవు
ఆశలప్పుడూ అడియాశలే, ఇప్పుడదే బాటన్నాయి!


Wednesday, September 16, 2015

ప్రియురాలు పిలిచె

ప్రియ ప్రియతమా...వానే వచ్చి ఒళ్ళే తడిసె

వలపు వసంతమే నిన్ను తలచి మైమరిచె!!

భ్రమరమే పులకరించి మకరందాన్ని కోరె
 

చూసిన నా కళ్ళలో ప్రేమ మెరుపుమెరిసె

నీ కోసం ఎదురుచూసే నయనాలే దాహమనె

ఆకలిని మరచిన దేహానికి నిదుర రాకపోయె

మది కోయిల రాగమే పాడి నిన్ను పిలిచె

జాగు చేయక రావా...నీ ప్రియురాలు పిలిచె!!