Wednesday, December 26, 2012

నీవు అర్థంకావు

నా మనసున ఉన్నది నీవేనన్నా వినిపించుకోవు
పగలంతా ఊసులాడినా రేయి కలలోకైనా రావు..

నీ ఏకాంతంలో నా ఆలోచనలకి తావైనీయవు
మరిస్తేకదా గుర్తు చేసుకోవడానికి అంటావు..

మాటలతో చేరువకమ్మంటే మౌనంగా వింటావు
నీ పెదవిపై నవ్వునౌదామంటే నాకన్నీరై వస్తావు..

ప్రేమతో బంధించ అందుకోను నీవు నా దరిలేవు
ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం ఈ ప్రేమ అని అంటావు..

ఈ చెలిమికి అనురాగాల ఊపిరిని అందించరావు
ప్రతిక్షణం నీతో నేనంటే నీ ప్రాణమే నేనంటావు!!!

Thursday, December 20, 2012

ఏంచేయాలో...

అలంకరించుకోవాలన్న ఆలోచనేరాదు
చంద్రకాంతితో మోమును కడగడంలేదు
సాగరంలో ముత్యానై స్నానమాడలేదు
శ్రావ్యమనై సంగీతమేదీ వినబడ్డంలేదు
ఆశాకిరణాలు ఏవీ నన్ను తాకడంలేదు
కాలికున్న మువ్వలు సడిచేయడంలేదు
గాలితెమ్మెరలు కూడా ఊసులాడ్డంలేదు
నీవు లేక ఏవీ సక్రమంగా జరగడంలేదు
నాలోనే దాగిఉన్నావన్నా కన్నీరాగలేదు
మరువలేని మనసు మాట వినడంలేదు
నీపై ఉన్నది ప్రేమని చెప్పడం నాకురాదు.

Saturday, December 15, 2012

మరచిపోనీ

నిన్ను మరచిపోవాలన్న ప్రయత్నంలో నేనోడుతూ
నిన్ను తిట్టుకుంటూ మరవలేకపోతున్నా ఎందుకంటే
మరచిపోవాలన్నా నిన్ను తలవాల్సిందేకదా అందుకని!

నిన్ను తలుస్తూ మన ఊసులన్నీ అలా జ్ఞాపకం వస్తూ
నిన్ను మరువలేకున్నా, నీవే చెప్పు మార్గమేదైనుంటే
మరచిపోతున్నా నిన్ను మరచిపోవాలన్న సంగతిని!

నిన్ను మరువక మిగిలిన సంగతులన్నీ మరచిపోతూ
నిన్ను మరిచానన్న అబధ్ధాన్నే నిజం అనుకునేకంటే
మరువలేని మధురస్మృతులను పలుమార్లు తలుస్తూ
నాతో లేవన్న విషయాన్ని మరచి నాలో ఉన్నావనుకోని!

Thursday, December 6, 2012

తొలిముద్దు!

అందరాని చందమామ అసలొద్దు
నాకు నచ్చినోడే నాకెంతో ముద్దు
రాముడు, కృష్ణుడు అసలే వద్దు
నన్ను వలచినోడే నాకు ముద్దు!
ఐదడుగులున్నా ఆజానుబాహుడే
చిన్నిమేడున్నా పెద్దమనసున్నోడే
తెలివితేటల్లో నన్ను మించినవాడే
నామాట ఎన్నడూ జవదాటనివాడే!
నా కొంగు పట్టుకుని వదలని నావాడు
అత్తమామలంటే అమ్మానాన్నలంటాడు
మోముచూడక మనసందం చూసేవాడు
అమ్మాయిల కలలరాకుమారుడు వాడు!
అడిగితే అందించే ఆస్తిపరుడు నాకసలొద్దు
అడగకనే అన్నీ అమర్చేవాడే నాకు ముద్దు
అతడే కనపడితే నా ఆనందానికిలేదిక హద్దు
అడగాన్నే ఇచ్చేయనా అతనికి నా తొలిముద్దు:-)

Wednesday, November 21, 2012

నీవు లేని రోజు

అదే దారి అదే పయనం నాది ప్రతిరోజు...
ఈ పయనమెంతో భారం నీవు లేని రోజు!


నీవు నా చెంతన లేవని తెలిసి
ప్రతిచిన్ని విషయంలో నీవున్నట్లు
నీతో గడిపిన క్షణాలు అల్లరిచేస్తూ
నన్ను నానుండి దూరంచేస్తున్నాయి!


నా కమ్మని కలవని తెలిసికూడా
నిర్మించని మేడలేవో కూలినట్లు
రంగులన్నీ కలిసి నల్లగామారిపోతూ
నన్ను అ
గాధంలోకి తోసేస్తున్నాయి!

తీరం చేరని అలవోలె ఎద ఎగసి
జీవితమే అంతమైపోయినట్లు
అంతలోనే నీవు చేయి అందిస్తూ
నాతోడన్న ఆలోచనలే ఊరడిస్తున్నాయి!

Saturday, November 17, 2012

ఎవ్వరు నీవు?

నా రేయి నీవే, పగలు నీవే
నా మౌనం నీవే, మాటా నీవే
నా బాట నీవే, గమ్యం నీవే
నా కల నీవే, కలవరము నీవే
నా అలుక నీవే, తీర్చేది నీవే
నా బలమూ, బలహీనతా నీవే
నా నిన్నలో నీవు, రేపట్లో నీవే
నా ఆశ నీవే, నిరాశవి నీవే
నా అద్దంలో ప్రతిబింబం నేవే
నా పాట నీవే పల్లవి నీవే
నా వేషం నీవే, భాషా నీవే
ఏమని చెప్పను నీవెవరో?
నా జీవన అభిలాష నీవని
నా అస్తిత్వపు రూపురేఖ నీదని
వాస్తవంలో నేను చూడని రూపానికి
స్వప్నజగతిలో నా మనోహరుడివని!!

Saturday, November 10, 2012

తెలుసుకో నన్ను

ఓయ్!....నీకిదో దురలవాటు
నన్ను అల్లరిపెట్టి ఏడిపించడం!

పల్లవి నాకన్నా బాగుందనడం

కుసుమ కురులు నిగారింపనడం
మీనాక్షి కళ్ళభాష్యం నాకు తెలపడం
నళిలో నాజూకు నాలో లేదనుకోవడం
చిట్టి చిరునవ్వుని చూసి పులకరించడం
మౌనికలా నాకు మాటలు రావనుకోవడం
వాసంతి వయ్యారాలన్నీ కావాలని కోరడం..

ఇదేమిటనడిగితే నన్ను వారిలో చూసాననడం

అమాయకంగా నీ మాటలు నమ్మాననుకోవడం
అన్నీ ఉన్న తెలుగమ్మాయిని అలా అనుకోవడం
తెలివైన వాడినని సంబరపడ్డమిలా నీ పొరపాటు!

Friday, November 2, 2012

మౌనకావ్యం

నా ఒంటరితనంలో ఎన్నో ఊహలు
నీవుంటే ఏవేవో ఊసులు చెప్పాలని...

నాకు తెలుసు నా దగ్గర నీవు లేవని
అయినా అనిపిస్తుంది నాలోనే ఉన్నావని...

నా చుట్టూ ఉన్న గాలితెమ్మెరల్లో 
నీ ఉనికి పరిమళం ఉసిగొల్పుతుంటే...

నాలో దాగిన నీవు చిలిపిగా నను తాకి
ప్రేమపక్షుల గూడొకటి పెనవేస్తుంటే...

మన మధ్యనున్న అడ్డుగోడలన్నీ తొలగి
మౌనమే కావ్యమై నీలో నేను ఏకమవ్వాలని!

Monday, October 29, 2012

ఏది ఒప్పో?

పుట్టిన దగ్గర నుండి పెరుగు పెరుగన్నారు..
పెరుగుతుంటే పలుకులు నేర్చుకోమన్నారు..
పలుకులు నేర్చిన నన్ను బడికి పంపారు..
ఓనమాలు దిద్దేలోపు అన్నీ నేర్వమన్నారు..
ఆటలాడుకునే నాకు పోటీతత్వం నేర్పారు..
అన్నింటిలో ఫస్ట్ రావాలంటూ ఒత్తిడి చేసారు..
ఆలోచనతో అడుగేసి నిర్ణయించి నిలబడమన్నారు..
నిలకడగా నిలబడుతుంటే నిబంధనాల్లో నిలబెట్టారు..
ప్రేమంటే తెలియకముందే పెళ్ళిచేసుకోమంటున్నారు..
ఇప్పుడొద్దంటే ఏ వయసులో ఆ ముచ్చటంటున్నారు..
ఎవరిది రైట్ అంటారో? నాతో ఎంతమంది సమ్మతిస్తారో?

Tuesday, October 23, 2012

ఏమి చెప్పను..ఎలాగ చెప్పను?

ఆప్యాయంగా ఆహ్వానించిన అందరికీ వందనాలు
ఎక్కడ్నుండి ఎలా మొదలెట్టాలో అని అల్లాటపాగా
బాల్యంలో ఆటల గురించి చెప్పుకుందామంటే
పిల్ల పెరిగిందే కానీ మైండ్ ఎదగలేదంటారు!
చదువు సంధ్యల గురించి చెప్పుకుందామంటే
తాతకు దగ్గులు నేర్పుతుంది అనుకుంటారు!
లండన్ వింతలు విశేషాలు వివరించబోతుంటే
కొత్తవిషయాలు చెప్పు ఇవి తెలిసినవే అంటారు!
ప్రేమ గురించి కవితల్లి రాద్దామనుకుంటే
ఈ వయసులో ఇది ఒక పైత్యమంటారు!
మీ అందరి మనసులోని మాట ఏంటంటే
పండగ పూట బోర్ కొట్టించకు అంటారు!
వద్దన్నా కూడా చెప్పేంత చెడ్డపిల్లను కాను,
అందుకే అందరకీ శరన్నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను.

Monday, October 22, 2012

నా గురించి కొంత

అమ్మానాన్నల అనురాగానికి ప్రతీకగా
వారి వివాహమైన రెండేళ్ళకి విరబూసిన కుసుమాన్ని..."లిపి"ని 
అయిదేళ్ళు అమ్మఒడిలో 
ఆపై పదేళ్ళు బడిలో
ఆరేళ్ళు కాలేజీలో చదివి...
లండన్ లో విద్యనభ్యసించి పట్టాతో
ఏడాదిక్రితం అమ్మానాన్నలకు దగ్గరగా
ప్రస్తుతం ఉద్యోగంచేస్తూ....
చిత్రాలువేస్తూ, కవితలు రాస్తూ
లోకాన్ని విభిన్నకోణాల్లో చూస్తూ
అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ 
వాటిని మీతో పంచుకుంటూ.... 
మీ ద్వారా మరిన్ని తెలుసుకోవాలనే 
నా ఈ ప్రయత్నంలో మీరంతా మిత్రులని ఆశిస్తూ...

Saturday, October 20, 2012

లిపి చెప్పే ఊసులు

నమఃస్సుమాంజలి...
రెప్పలమాటున దాగిన కలలెన్నో మీతో పంచుకోవాలని
చిరునవ్వుల తొలిచినుకులు కొన్ని మీకు అందించాలని
నా ఊసులెన్నో చెప్పి మీ తలపుల్లో నేను మిగిలిపోవాలని
మీ స్నేహ హస్తాన్ని చూడామణిలా సిగన సింగారించుకుని
తప్పులన్ని సరిచేసుకుని కాటుకలా కంటికద్ది....సాగిపోవాలని
మీ తెలుగమ్మాయి....
లిపి చెప్పే ఊసులు వింటారు కదా!!!