Wednesday, October 11, 2017

నా నువ్వు

జీవితమంటే నీ నా కధల సమ్మేళనం
కొన్ని కోల్పోతూ పోయినవి దొరకడం
లైఫ్ అంటేనే వచ్చి పోవడమని అర్థం
గడియల్లో జీవితకాలాన్ని దొంగిలించడం
నువ్వు ఎగసిపడే సాగరం నేను తీరం
నీవు నాకు నేను నీకు తోడు నీడలం
కళ్ళు సాగరమైనా, కోర్కెల జలపాతం!