Monday, August 17, 2015

నీవు

దిగులుగా కూర్చుని ఆలోచిస్తే..

అకస్మాత్తుగా నువ్వు గుర్తొస్తావు


నలుగురిలో ఒంటర్ని అయినప్పుడు


అనుకోకుండానే కన్నీరు అవుతావు


మాటలు రాక మౌనంగా కూర్చుంటే


మనసునే జ్ఞాపకాలతో మెలిపెడతావు


మరచిపోవాలని మనసుని మభ్యపెడితే


నా రూపమై నా కనుల ముందు ఉంటావు!

8 comments: